Osebno svetovanje

Osebno svetovanje pomaga človeku prevzeti odgovornost za svoje življenje.

Ko se človek odloči za spremembo ali poišče pomoč, ga podpremo, da postopno, potrpežljivo in ljubeče do sebe ozavesti in preide svoje napačne vzorce, jih opusti in začne živeti svojo pravo naturo. Na ta način človek postaja vedno bolj lahkoten, izpolnjen in radosten.

Podpre ga, da pridobi zdravo samopodobo in samozavest za iskanje rešitev za probleme.

Cilj svetovanja je, da človek razume in ozavesti vzroke za svoje težave. Na ta način lahko opusti napačne življenjske vzorce in spremeni svoje vedenje. Z razumevanjem odnosov, posameznikov in komunikacije lahko izboljšamo kvaliteto našega življenja in bivanja.

Področja obravnave:

  • težave v medosebnih odnosih
  • pomanjkanje samozavesti, samospoštovanja in občutja manjvrednosti
  • težave v komunikaciji z drugimi
  • stres
  • težave pri sprejemanju pomembnih življenjskih odločitvah
  • težave z vedenjem v nekaterih specifičnih situacijah
  • težave zaradi preobremenjenosti
Sreča je notranje stanje, ki nam omogoča, da imamo pozitiven odnos do samega sebe, do soljudi in do sveta.