Dvigovanje vibracij

Pozdravljen svet!
17. 6. 2016
Hvaležnost
6. 7. 2016

Dvigovanje vibracij

dvig.vibracijDvigovanje vibracij planeta nas postavlja v položaj, ko vedno bolj čutimo neravnovesje energij v nas samih, na nek način nas prisili v očiščenje.

Zemlja se čisti in intenzivno se napenjajo stare in težke energije tekmovanja, izkoriščanja in agresivnosti, ki niso v skladu z energijami : harmonija, radost, mir, ljubezen.

V skladu s čistejšimi vibracijami ponovno spoznavamo kdo smo in se spominjamo svoje prave narave.

To je proces, ko se duša veličastno razkriva skozi vse nivoje bivanja in nas preobraža v radostne, mirne in ustvarjalne osebnosti, čeprav ga nekateri na žalost doživljajo, kot bolečega in težavnega. Ogromno je duševnih stisk in apatije, saj opuščanje miselnih vzorcev ni lahko.
Problem mora biti razumljen istočasno na vseh štirih nivojih našega bitja ; fizičnem, čustvenem, mentalnem in duhovnem.
Spoznavamo, da so naši strahovi, negativni čustveni in miselni vzorci škodljivi, če tega ne ozavestimo in opustimo.

Gre za proces ozaveščanja, da nismo naš ego, ki se istoveti z našim fizičnim telesom in je podvržen nesmiselnim razdiralnim vzorcem, predvsem do nas samih in posledično do zaznave našega lastnega sveta.

Šele ko spoznamo resnico na vseh nivojih našega bitja, se osvobodimo od energetskih zapisov, neprimernih miselnih form ali programov in moči, ki so jo imele situacije in ljudje na naše življenje.

Skozi direktni stik z našim višjim jazom spoznamo, da smo že mojstri našega življenja. To spoznanje nam pomaga, da sprejmemo popolno odgovornost za to kar v resnici smo.

Zaščita pred zunanjimi vplivi in energijami pride s povečanjem zavedanja in razumevanja.

Ko zavestno opuščamo vzorce občutimo po tem globoko olajšanje, svobodo, mir in ljubezen.